Jedan Gospodin jedna vjera jedno krštenje

Jedan Gospodin jedna vjera jedno krštenje

Temeljna učenja za oblikovanje vjere u crkvi Isusa iz Nazareta

Svaka organizacija koja se održi tijekom vremena, svoju dugovječnost može pripisati dubokom suglasju izm đu>

Kako se naša denominacija širi na globalnoj razini, primjereno je odrediti ne samo osobine koje nas čine drugačijima nego i način na koji naša teologija proizlazi iz Svetoga pisma te prepoznati kako se tijekom više od dvije tisuće godina usklađivala s crkvenom tradicijom, s ljudskim razumom koji biva prosvijetljen Svetim Duhom te s kršćanskim iskustvom. To je svrha ove knjige.

Naši su duhovni preci razvili uvjerenja, ispovijedi vjere i učenja jer su se bojali da će kršćanski život izgubiti svoj prepoznatljiv oblik ako vjernici ne budu mogli javno svjedočiti i prihvaćati temeljna kršćanska uvjerenja. Kršćanska je vjera više od razumskog znanja ili recitiranja dogmatskih učenja. Riječ je o posebnom načinu života prema obrascu koji se može opisati. Na primjer, kršćanska nada nije samo snaga pozitivnog mišljenja, nego očekivanje da je Bog u stanju donijeti pomirenje usred disfunkcionalnosti i beznađa grijeha te iz smrti podići novi život. U svojoj tradiciji, kažemo da je nada optimizam milosti. Stalni motiv tijekom propovijedanja i poučavanja temeljenih na Pismu i tradiciji jest da vjerska uvjerenja ne mogu biti utemeljena na nejasnim osjećajima i subjektivnim mišljenjima.

Doista, svrha je apostolskoga učenja definirati osnove, temeljna načela koja se već prakticiraju u kršćanskoj zajednici. Dokument javno prihvaćenog apostolskog učenja (katekizam) sadržava određenu razinu institucionalnog autoriteta, jer izrasta iz života Crkve. Ako obratimo pozornost na drevna vjerovanja, teološke ispovijedi i ostale povijesne vjerske dokumente, otkrivamo obrasce koji imaju snagu govoriti novim generacijama u neobičnom i izazovnom kontekstu 21. stoljeća. Jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje teži da se ovaj povijesni proces nastavi u sadašnjosti, kako bi se pomoglo novim naraštajima vjernih kršćana da i dalje razvijaju temeljne vrijednosti naše denominacije: kršćanski duh, sveto življenje i misijsko djelovanje.

Naša je vizija da se ovim dokumentom učiniti znatno više od pukog predstavljanja informacija o Bogu ili o božanskom planu našega spasenja. Krajnji je cilj usredotočiti se na Boga i samo na Boga. On zaslužuje svu čast i slavu. Naše najuzvišenije slavljenje i obožavanje treba poteći iz svega što smo pročitali i razumjeli u ovim odlomcima. “O da bi ti se riječi usta mojih dopale, misli srca mojega, Gospode, utočište moje I Spasitelju moj!” (Ps 19,14; prijevod Šarić)

Ovu knjigu sačinjavaju četiri obrasca oblikovanja vjere: apostolsko vjerovanje, deset zapovijedi, sakramenti I Gospodinova molitva. Oni zajedno postavljaju novi okvir za istraživanje I razumijevanje kršćanske vjere koji svojom teološkom tradicijom podržava Crkva Isusa iz Nazareta.

Jedan Gospodin, jedna vjera i jedno krštenje slijedi četiri obrasca klasičnog oblikovanja temelja vjere:

  1. Vjerovanje
  2. Sakramenti
  3. Deset zapovijedi
  4. Gospodinova molitva

Tabs